cart10 0 Koszyk
3 Moje konto
Kontakt
4 Info

WSTĘP

Regulamin sklepu internetowego stylowewnetrze.pl. Regulamin jest ważny od dnia opublikowania go na stronie sklepu internetowego stylowewnetrze.pl. Sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem strony stylowewnetrze.pl siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. J. Bema 227 NIP 8671884993. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail bok@stylowewnetrze.pl.

§ DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin zakupów i warunki reklamacji,

Sprzedawca – Golden Global Grupa Krzysztof Jońca z siedzibą w Tarnobrzeg (39-400) ul. Józefa Bema 227 zarejestrowany pod numerem NIP 8671884993, REGON 180640671, prowadzące sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym stylowewnetrze.pl.

Kupujący / Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług sklepu internetowego,

Sklep internetowy – sklep prowadzony i dostępny pod adresem stylowewnetrze.pl,

Zamówienie – jest to oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem strony sklepu internetowego, z uwzględnieniem wszystkich danych szczegółowych koniecznych do realizacji zamówienia,

Czas realizacji zamówienia – jest to liczba dni roboczych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem czasu transportu i doręczenia zamówienia klientowi,

Umowa sprzedaży – to umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, która jest zawierana pomiędzy sprzedawcą a kupującym/zamawiającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

Dzień roboczy – jest to każdy osobny dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

§ POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Za pośrednictwem sklepu internetowego, sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu internetowego. Niniejszy regulamin określa sposoby dokonania zamówienia oraz proces jego realizacji. Jest integralną częścią umowy zawieranej między kupującym a sprzedawcą. Do skorzystania ze sklepu internetowego wymagana jest przeglądarka internetowa. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe i bezpośrednio produkowane w parku maszynowym, w siedzibie sklepu. Umowy zawierane są w języku polskim natomiast ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto.

§ SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia za pośrednictwem strony sklepu internetowego. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej w znaczeniu technicznym jest bezpłatne po stronie sklepu internetowego. Ceny towarów, które są prezentowane na stronie sklepu mogą ulegać zmianie, jednak kupującego i sprzedawcę wiąże cena prezentowana w chwili złożenia zamówienia. Korzystanie z formularza zamówienia następuje z chwilą dodania towaru do koszyka.

W celu złożenia zamówienia w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni rodzaj asortymentu dostępnego w sklepie internetowym. Następnie zamawiający wybiera konkretny towar będący przedmiotem zamówienia oraz określa efekty, jego parametry, w tym typ, materiał, laminat, wymiary (wysokość i szerokość), a także ilość zamawianych sztuk.

Po złożeniu zamówienia zamawiający zobowiązany jest do podania danych, w tym adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu. Zamawiający określa sposób dostawy poprzez wskazanie jednej z prezentowanych na stronie internetowej sklepu, możliwości oraz sposobów płatności.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru wraz z kosztami dostarczenia przesyłki jest każdorazowo podawana przez sklep po złożeniu zamówienia. Cena dostarczenia towaru jest zależna od wielkości zamówienia. Klient ma prawo modyfikować zamówienie do czasu ostatecznego zatwierdzenia zamówienia.

§ FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

Płatność dokonywana jest przelewem na zwykły rachunek bankowy sklepu internetowego lub za pośrednictwem autoryzowanego portalu PAYU, który posiada odpowiednie zabezpieczenia, umożliwiającego automatyczne przekierowanie na stronę banku w celu dokonania zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia.

Dostawy zamówień dokonuje firma kurierska INPOST oraz DPD.

§ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w serwisie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia rozpoczyna się realizacja zamówienia. Realizacja polega na przygotowaniu produktu oraz przygotowaniu do wysyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Po zrealizowaniu zamówienia sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do kupującego.

§ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji kupującego – dotyczy produktów w których Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór grafiki, materiału, wymiaru wydruku. W przypadku pozostałych produktów przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionej rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracany w tym trybie towar powinien zostać zwrócony w całości, w stanie niepogorszonym oraz nie może nosić śladów ingerencji lub używania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokonuje zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Kupującego. Zwrot ma miejsce na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się z odesłaniem środków pieniężnych do czasu otrzymania produktu. Sklep sporządza pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

§ POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru bez jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca dostarcza instrukcję montażu produktu. Niezastosowanie się kupującego do wytycznych instrukcji montażu wyklucza możliwość reklamacji produktu. Kupujący po stwierdzeniu niezgodności produktu bądź usługi z umową, powinien niezwłocznie zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail bok@stylowewnetrze.pl. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim:

1. Imię i nazwisko zgłaszającego,
2. Adres do korespondencji,
3. Adres poczty elektronicznej,
4. Data nabycia towaru,
5. Rodzaj reklamowanego produktu,
6. Dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia,

Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku braków w zgłoszeniu sklep internetowy poinformuje klienta o koniecznym uzupełnieniu braków reklamacji.

Koszyk zakupów

Koszyk jest pusty

3

Moje konto

Nie masz konta?
Zarejestruj się
4